Повідомлення про виплату дивідендів

акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ"

 

            Загальними зборами ПрАТ «КЕРАМПРОМ», які відбулися 29 квітня 2016 року (Протокол № 34 від 29.04.2016 р.), були прийняті наступні рішення:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за результатами діяльності у 2015 році –  38 777 850,00 грн. (тридцять вісім мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок), що в розрахунку на одну просту іменну акцію складає 123,4857194  грн. (сто двадцять три гривні  4857194 копійок).

2. Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 88,48% від чистого прибутку здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством України  та Статутом Товариства.

3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Виплату дивідендів за простими акціями здійснити частками в два етапи, кожна виплата здійснюється одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно,  у строк:

1) 30 777 850 грн.     -  до 01 червня 2016 року;

2) 8 000 000 грн.  -  до 01 жовтня 2016 року, за умови відшкодування Товариству експортного ПДВ.

5. По кожній частині виплати дивідендів надсилати повідомлення про дату, розмір, порядок та строк їх виплати кожному акціонеру, зазначеному в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену рішенням Наглядової ради Товариства.

 

           Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 5 від 30.04.2016 р.) визначено наступне:

1. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 19.05.2016 р.

2. Визначити, що розмір дивідендів, належний до виплати кожному з акціонерів Товариства, визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать акціонеру на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за відрахуванням сум сплачених податків. 

3. Виплата дивідендів на першому етапі у сумі 30 777 850,00 грн. здійснюється одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно,  у строк з 23 травня 2016 року до 01 червня 2016 року.

4. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється в грошовій формі, згідно з переліком акціонерів, складеним на 19.05.2016 року,  з урахуванням вимог законодавства шляхом перерахування відповідної суми дивідендів на вказаний акціонером рахунок (рахунки) у банку. Інформацію про власний рахунок для переказу дивідендів акціонер надає Товариству письмово на адресу: ПрАТ «КЕРАМПРОМ», 85103, Донецька область, Костянтинівський район, а/с 373, та попередньо на адреси електронної пошти: office.ceramprom@ukr.net та keramprom@mail.ru.

5. У разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонеру, Товариство має забезпечити виплату відповідних коштів через депозитарну систему України у встановленому порядку.

 

 

Генеральний директор                                                                                   Б.Ф. Бевзенко