Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне акціонерне товариство «Керампром»,

надалі – ПрАТ «Керампром» або Товариство

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство «Керампром»

1.2. Організаційно-правова форма емітента:

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

24655289

1.4. Місцезнаходження емітента:

Україна, Донецька область, Костянтинівський

район, с. Артемівка, вул. Дружби, 2, поштовий

індекс 85171

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

тел/факс 06272-98-7-24

1.6. Електронна поштова адреса емітента:

24655289@client.jrc.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

http://keramprom.at.ua 

 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II  Положення:

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

      31.05.2012 р. відповідно до наказу Генерального директора № 78-К від 31.05.2012 р. звільнено з посади головного бухгалтера за угодою сторін Отдєлєнцеву Наталю Миколаївну (паспорт серії ВК №355994, виданий Дружківським МВ ГУМВС України в Донецькій області 14.02.2007 року). Посадова особа перебувала на посаді головного бухгалтера в період з 23.10.2008 р. по 31.05.2012 р. Частка, якою володіє посадова особа у статутному капіталі Товариства становить - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаду головного бухгалтера нікого не призначено.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

                                                                       Генеральний директор ПрАТ «Керампром» Опелендер В.А.

                                                                31.05.2012