Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ

24655289

3. Місцезнаходження

85171, Донецька область, Костянтинiвський район, с. Артемiвка, вул. Дружби, 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(062) 340-20-81,  (062) 334-12-01

5. Електронна поштова адреса

office.ceramprom@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://keramprom.at.ua

7. Вид особливої інформації                                                                                                                                                                                                                          

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ" (Код за ЄДРПОУ 24655289) повідомляє про самостійно виявлений 02.02.2015р. факт несвоєчасного розкриття особливої інформації  про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що виникла станом на 17.07.2014 року. Несвоєчасне розкриття сталося у зв’язку з технічними та організаційними причинами. У зв’язку із проведенням антитерористичної операції на території Донецької області, небезпечною обстановкою в регіоні, особа, відповідальна  за розкриття інформації, була вимушена тимчасово виїхати з міста Донецьк та не мала технічної можливості своєчасно вчинити дії необхідні для розміщення повідомлення про виникнення Особливої інформації.

Тобто, несвоєчасне розкриття особливої інформації відбулося внаслідок дії непереборної сили, а вина суб’єкта розкриття інформації у порушенні строків відсутня. На теперішній час наше підприємство знаходиться у важкому фінансовому становищі, яке викликане викраденням невідомими особами частини техніки належної товариству та відсутністю внаслідок бойових дій ринків збуту, а несвоєчасне розкриття особливої інформації не завдало шкоди інтересам акціонерів. Виходячи з викладеного, просимо не застосовувати до нашого підприємства фінансових санкцій за несвоєчасне розкриття.

Особлива інформація, що виникла 17.07.2014 року, розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 02.02.2015 року та буде опублікована в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» вчасно.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади                    Генеральний директор

 

 

 

Бевзенко Борис Федорович

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           02.02.2015