Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

         од ЄДРПОУ 24655289, місцезнаходження Товариства: 85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район,  с. Артемівка, вулДружби, буд.2)  повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться  17 квітня  2014 року за адресою: Україна, 85171, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вул. Дружби, 2, кімната  №1.   

         Початок зборів: о 10 год. 30 хв.        

         Час початку і закінчення реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: 17.04.2014 року з 10.00  до 10.20  за місцем проведення позачергових Загальних зборів.

         Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує  повноваження представника на участь у Загальних зборах, оформлений згідно чинного законодавства України. Уповноважена особа акціонера – юридичної особи  надає також документи,  що підтверджують її повноваження.

         Перелік осіб, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Керампром», що відбудуться 17.04.2014 р., складається станом на 24:00 год. 11.04.2014 року.

                      Перелік  питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком  денним:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та проведення її державної реєстрації.

         Акціонери  (іх представники за відповідною довіреністю) мають можливість ознайомиться з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів кожної середи з 19 березня до 16 квітня 2014 року з 10.00 до 12.00 в приміщенні бухгалтерії за  адресою: Донецька область, 85160, Костянтинівський район, с.Іванопол’є, вул. Дзержинського, 34;  в день проведення позачергових Загальних зборів -  також у місці їх проведення  з 10-ої години.

         Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний  бухгалтер ПрАТ «Керампром» Рітсо Олена Анатоліівна.    

     Довідки за  телефонами: (062) 334-12-01, (062) 340-20-81.

     

 

 

     Генеральний директор                                                                                                  Б.Ф.Бевзенко