Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

         од ЄДРПОУ 24655289, місцезнаходження Товариства: 85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район,  с. Артемівка, вулДружби, буд.2)  повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться  18 серпня 2014 року за адресою: Україна, 85171, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вул. Дружби, 2, кімната  №1.   

         Початок зборів: о 10 год. 00 хв.        

         Час початку і закінчення реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: 18.08.2014 року з 9.00  до 9.50  за місцем проведення позачергових Загальних зборів.

         Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує  повноваження представника на участь у Загальних зборах, оформлений згідно чинного законодавства України. Уповноважена особа акціонера – юридичної особи  надає також документи,  що підтверджують її повноваження.

         Перелік осіб, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Керампром», що відбудуться 18.08.2014 р., складається станом на 24:00 год. 12.08.2014 року.

                      Перелік  питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком  денним:

1.      Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборів. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.

  1. Розгляд питання щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину, а саме укладення договору позики про надання Товариством позики фізичній особі.
  2. Надання генеральному директору Товариства повноважень на визначення умов договору та підписання договору позики.

         Пропозиції акціонерів щодо порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів надсилаються на поштову адресу: Донецька область, 85160, Костянтинівський район, с.Іванопол’є, вул. Дзержинського, буд. 34, ПрАТ  «Керампром» в порядку, визначеному законодавством України.

         З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (або його представники за відповідною довіреністю)  можуть ознайомитись в приміщенні Товариства за адресою Донецька область, 85160, Костянтинівський район, с. Іванопол’є, вул. Дзержинського, буд. 34 у робочі дні  з 09.00 до 11.00, а в день проведення  зборів -  у місці їх проведення  з 09.00 до 10.00 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Рітсо Е.А.

        Довідки за  телефонами: (062) 334-12-01, (062) 340-20-81.

 

 Генеральний директор                                                                                                      Б.Ф.Бевзенко