Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне акціонерне товариство «Керампром»,

надалі – ПрАТ «Керампром» або Товариство

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:                       Приватне акціонерне товариство «Керампром»

1.2. Організаційно-правова форма емітента:         Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24655289

1.4. Місцезнаходження емітента:                           Україна, Донецька область, Костянтинівський

                                                                                    район, с. Артемівка, вул. Дружби, 2,         поштовий індекс 85171

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:   тел/факс 062-334-12-01

1.6. Електронна поштова адреса емітента:             24655289@client.jrc.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:                                                http://keramprom.at.ua 

       1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II  Положення:

              Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

 

2.      Текст повідомлення

             11.06.2012 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 від 11.06.2012 року) було прийнято рішення про дострокове звільнення посадової особи  - Генерального директора  Опелендера Вадима Анатолійовича (паспорт серії ВК № 036546, виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькій області 03.07.2004 року) за угодою сторін на підставі його заяви про звільнення.  Дата припинення повноважень – 27.06.2012 р. Перебував на посаді з 11.04.2008р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

            11.06.2012 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 від 11.06.2012 року) було прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Товариства Бевзенка Бориса Федоровича з 11.06.2012 р. строком на 3 роки. Згідно п. 2.2. Протоколу № 10 Генеральному директору Бевзенко Б.Ф. надані повноваження ухвалення адміністративних, оперативно-розпорядливих рішень, права підпису всіх документів з управління Товариством з 28.06.2012 р.  Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капіталі Товариства, якою володіє особа  0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які особа займала протягом своєї діяльності: Роздольський горнохімічний комбінат - учень слюсаря, слюсар, електрослюсар КВП; Роздольське виробниче об'єднання "Сіра" - електромонтер, аппаратчик, мельник, майстер, старший майстер, начальник відділення, головний інженер;  Донецький завод мінеральної вати та конструкцій - механик, старший майстер; ЗАТ "Керамет" - головний спеціаліст, директор по зовнішньо-торговим операціям, комерційний директор; ВАТ «Великоанадольський вогнетривний комбінат» - перший заступник генерального директора з комерційно-фінансової роботи, комерційний директор; ПАТ «Великоанадольський вогнетривний комбінат» - Голова Наглядової  ради, генеральний  директор; ПрАТ «Керампром» - генеральний директор Товариства.

               

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

Генеральний директор ПрАТ «Керампром»                                                                     В.А.Опелендер

12.06.2012 р.