Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Керампром»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24655289

1.4. Місцезнаходження емітента:  Україна, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вул. Дружби, 2, поштовий індекс 85171

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:   тел/факс 06272-98-7-24

1.6. Електронна поштова адреса емітента: Е-mаil: zaokeramprom@mаil.ru

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://keramprom.at.ua  

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

29 березня 2012 року на підставі рішення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Керампром» (протокол від 29.03.2012 № 26)  в персональному складі посадових осіб Товариства відбулись такі зміни:

1. Звільнено з посади Ревізора Попова Дмитра Анатолійовича  (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Строк, протягом якого перебував на посаді – 1 рік, з 01.04.2011 р. Частка, якою володіе у статутному капіталі емітента – 0%. Непогашеної  судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Призначити Авраменко Олену Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Ревізора. Строк, на який призначено особу, - 2 роки. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: спеціаліст 1 категорії, старший державний податковий інспектор відділу впровадження і супроводу автоматизованих робочих місць (АРМ) управління комп'ютеризації, старший державний податковий інспектор відділу  координації, впровадження та системно-прикладного забезпечення управління обробки інформації і комп'ютеризації; інспектор відділу податків з фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації в Донецькій області; економіст ТОВ «Донфармхолдінг»;  головний спеціаліст відділу управлінського обліку і фінансового планування ВАТ «Обласна аптечна управляюча компанія»; заступник директора з  питань економіки та фінансів ТОВ "Деліта";  директор фінансовий ЧАО "Краснополянський піщаний кар'єр". Частка, якою володіе у статутному капіталі емітента – 0%.  Непогашеної  судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Генеральний директор                                                                                          В.А. Опелендер